Oferta dla klientów indywidualnych:

· Mapy do celów projektowych (wtórniki)

· Wytyczenia obiektów - budynków, sieci i przyłączy

· Geodezyjna obsługa inwestycji

· Inwentaryzacje powykonawcze

· Pomiary powierzchni i objętości

· Podziały i połączenia działek

· Wznowienia znaków granicznych

· Inne opracowania i pomiary niewymienione powyżej