Oferta dla firm geodezyjnych:

· Operacje na rastrach: kalibracja, uczytelnianie niewyraźnych skanów

· Wektoryzacja rastrów

· Kartowanie na analogowych mapach zasadniczych

· Składanie operatów

· Wypożyczanie wykrywacza instalacji podziemnych: model EziCAT 550i + generator sygnału EziTEX t100